dilluns, 26 de desembre de 2011

Les TAC

Relació entre TIC i TAC

Citaré Maria Ivanova per contextualitzar les TIC i les TAC.

Entenem, d'una banda, que les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) són el conjunt de medis tecnològics que utilitzem per a comunicar-nos i que ens permeten millorar els processos d'aprenentatge. De l'altra, gràcies a les TAC (Tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement), gestionem el coneixement a través de les noves tecnologies, és a dir, mitjançant un conjunt de recursos que ens ofereixen la Informàtica, Internet i els multimèdia.
La veritable funció de les TIC i de les TAC és facilitar eines per a reflexionar, i plantejar de manera creativa la construcció i el desenvolupament dels processos de transmissió del coneixement amb rigor i eficàcia.

Traducció del castellà de IVANOVA, M. El lenguaje visual en las TIC y en las TAC, dins de BARBA, C. i CAPELLA, S. (coords.) Ordenadores en las aulas, Ed. Graó. Barcelona: 2010. pàg. 225

Així doncs, observem que el segon concepte té una implicació més directa amb l'àmbit que ens ocupa, alhora que es produeix una situació de gestió del coneixement, és a dir, no només utilitzem les eines per comunicar-nos sinó que a més ens esforcem en emprar-les i aplicar-les en favor de l'aprenentatge i del coneixement.


El Pla TAC

En aquest cas, partiré del document de referència en aquesta qüestió, El Pla TAC de centre, elaborat pel Servei de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement del Departament d'Ensenyament, per definir aquest concepte.

El Pla TAC és un document que elabora el centre educatiu en el qual es marquen les directrius a seguir per tal de garantir la competència digital de l'alumnat. El Pla TAC ha d'establir, doncs, unes directrius clares per assegurar la competència digital de l'alumnat, la integració curricular, la inclusió digital i la innovació metodològica.

Amb la implantació del Pla TAC, així com de les tecnologies a l'escola, es pretén facilitar un aprenentatge més autònom i personalitzat de l'alumnat. Així, s'aprofita el potencial de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i s'apliquen a l'aprenentatge i el coneixement (TAC).


Després d'haver conegut amb profunditat el Pla TAC de centre, trobo que és un document bàsic per a establir les directrius del centre en relació amb les competències digitals dels alumnes i l'aplicació de les TIC i les TAC com a pilar fonamental en el seu procés d'aprenentatge. A l'escola on vaig estar de pràctiques no tenien definides les pautes del Pla TAC, així que no vaig poder veure l'aplicació a la realitat del document.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada